domenica 18 ottobre 2015

L'Ululante


9 commenti:

 1. Bela, bela, anzoneddu meu, ca a paschighedda orrustimos sa cordula!

  RispondiElimina
 2. Sa cordula,che cibo buono! Mi dà l'idea di un cibo antico e,quindi,pieno di fascino.

  RispondiElimina
 3. Potrei sapere se questa pittura è del signor Tabacco? E le scritture, sul lupo,sono nuragiche? Grazie.

  RispondiElimina
 4. Sì è del Tabacco. E i segni sul mantello sono nuragici.

  RispondiElimina
 5. Esopu liggiu in sardu de Francu Pilloni

  SU MARGIANI E S’ANGIONI

  Mortus de sidi, Margiani e Angioni
  Calant a su riu in su propriu ingroni:
  Margiani s’est postu a part’ ‘e susu
  Angioni fut in basciu meda prusu.
  Su furoni famìu cantu mai
  circat una chèscia po certai.
  “Poita – ddi narat – s’aqua m’intrullas
  candu seu buffendu? Sunti brullas?”
  “E comenti, in grazia, - nat timendu
  su lanosu – hiat a pod’ accuntessi
  candu s’aqua, o Margiani, est currendu
  de is lavras tuas a is mias matessi?”
  De sa forza de sa beridadi est smurrau,
  “Ses mesis fait – nat – tui m’hiasta tragallau”.
  “No fui mancu nasciu” Angioni dd’hat torrau.
  “Insaras babbu tuu a beffa m’hiat portau”
  E chene narri mancu un’ateru fueddu,
  dd’hat fattu in centu e un’arrogheddu.
  Custu contu, piccioccus, crazzat giustu
  po chini a sa violenzia pigat gustu.

  RispondiElimina
 6. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

  RispondiElimina
 7. Il signor Tabacco fa sempre delle pitture non solo belle ma estremamente significative.

  RispondiElimina 8. Giustu custu contu piccioccus cratzat
  po cantu fantasiosu unu du fatzat

  Piccioccus giustu cratzat custu contu
  ca du cumprendent su maccu e su tontu

  Cratzat giustu piccioccus contu custu
  chi iscrittu d'ant cun trassas e gustu

  Contu custu giustu cratzat piccioccus
  e allabau siat cun grannatza e pistoccus!  RispondiElimina
 9. Aiò, Gigi! Cantu bellu e liberu, intre sa currentina e su muttettu!

  RispondiElimina